Latest Malaysian Acts

Principal Acts

Number Title Date Coming Into Force
AKTA 827 Akta Mata Wang 2020 Belum berkuatkuasa
ACT 827 Currency Act 2020 Not Yet In Force
AKTA 826 Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020 31 Mac 2020 [PU(B) 166/2020]
ACT 826 Food Donors Protection Act 2020 31 March 2020 [PU(B) 166/2020]
AKTA 825 Akta Antiberita Tidak Benar (Pemansuhan) 2020 31 Januari 2020

More Principal Acts

Amending Acts

Number Title Date coming into force Principal/Amending Act No
AKTA A1617 Akta Francais (Pindaan) 2020 Belum berkuatkuasa ACT 590
ACT A1617 Franchise (Amendment) Act 2020 Not Yet In Force ACT 590
AKTA A1616 Akta Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2020 Belum berkuatkuasa ACT 701
ACT A1616 Central Bank Of Malaysia (Amendment) Act 2020 Not Yet In Force ACT 701
AKTA A1615 Akta Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 2020 Belum berkuatkuasa ACT 177

More Amending Acts

PU(A)

Number Title Date of Publication Date coming into force Principal/Amending Act No
PU(A) 200/2020 Perintah Mesin Cetak Dan Penerbitan (Kawalan Hasil Penerbitan Tidak Diingini) 2020 1 Julai 2020 2 Julai 2020 ACT 301
PU(A) 200/2020 Printing Presses And Publications (Control Of Undesirable Publications) Order 2020 1 July 2020 2 July 2020 ACT 301
PU(A) 199/2020 Perintah Koperasi (Pengambilalihan Kawalan Koperasi Peneroka Felda Kemahang (1) Berhad) (Pelantikan Semula) 2020 1 Julai 2020 2 Julai 2020 ACT 502
PU(A) 199/2020 Co-Operative Societies (Assumption Of Control Of Koperasi Peneroka Felda Kemahang (1) Berhad) (Reappointment) Order 2020 1 July 2020 2 July 2020 ACT 502
PU(A) 198/2020 Kaedah-Kaedah Insolvensi (Pindaan) 2020 1 Julai 2020 1 Julai 2020 PU(A) 305/2017

More PU(A)

PU(B)

Number Title Date of Publication Date coming into force Principal/Amending Act No
PU(B) 318/2020 Notis Kepada Pihak Ketiga 8 Julai 2020 9 Julai 2020 ACT 613
PU(B) 320/2020 Pelantikan Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Bagi Negeri Melaka 8 Julai 2020 4 Jun 2020 hingga 3 Jun 2024 F.G.N. (N.S) 887/1957
PU(B) 320/2020 Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Kecil N.23 Chini 6 Julai 2020 7 Julai 2020 PU(A) 386/1981
PU(B) 320/2020 Result Of Contested Election And Statements Of The Poll After The Official Addition Of Votes For The By-Election Of N.23 Chini 6 July 2020 7 July 2020 PU(A) 386/1981
PU(B) 319/2020 Pemberitahuan Pendaftaran Varieti Baru Tumbuhan Dan Pemberian Hak Pembiak Baka 6 Julai 2020 7 Julai 2020 ACT 634

More PU(B)


View Desktop Version