Federal Court Judges

 1. YA Tan Sri Dato Sri Ramly bin Haji Ali
  PSM, DMSM, DSM, KMN

 2. YA Tan Sri Dato' Sri Azhar bin Mohamed
  PSM, DIMP, KMN

 3. YA Dato' Sri Balia Yusof bin Haji Wahi
  DPMS, KMN, PIS

 4. YA Dato' Alizatul Khair binti Osman Khairuddin
  DSPN

 5. YA Dato' Rohana binti Yusuf
  SPSK, DPSK.

 6. YA Dato' Setia Haji Mohd. Zawawi bin Salleh
  SPSK, SSIS, DSSA.

 7. YA Dato' Tengku Maimun binti Tuan Mat
  DPSK

 8. YA Dato' Abang Iskandar bin Abang Hashim
  DSPN.

 9. YA Tan Sri Idrus bin Harun
  PSM, PJN, SSAP, SIMP, SPMT, DPMT, DSDK

 10. YA Datuk Nallini Pathmanathan
  PMW


View Desktop Version